"Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat
a já pochopím.“

Velký důraz klademe na rozvíjení vnitřní motivace žáků (tedy, aby se žáci učili, protože sami chtějí, nikoliv proto, aby se vyhnuli nepříjemnostem nebo pro získání odměny. Věříme, že základem pro udržení vnitřní motivace dětí při vyučování jsou tzv. tři S: smysluplnost učiva, spolupráce dětí, svobodná volba při určitých typech činností.
Naším cílem je všestranný rozvoj žáka, podpora jeho individuálních schopností, posilování  sebeúcty a zodpovědnosti.
Snažíme se vytvářet školu, ve které se budou cítit dobře děti, rodiče i učitelé, aby bylo naplněn název Školního vzdělávacího programu „Moje škola“