Šablony pro ZŠ a MŠ Beňov

 

Šablony pro ZŠ a MŠ Beňov


Registrační číslo projektu


CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005755

Projekt přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání v mateřské a základní škole. Aktivity projektu jsou zaměřeny na personální podporu pro specifickou práci s dětmi, osobnostněsociální a profesní rozvoj pedagogů, extrakurikulární rozvojové aktivity a prohloubení spolupráce s rodiči dětí prostřednictvím odborně zaměřenýchtematických setkávání.

Zvolené šablony:

II/1.1               Školní asistent - personální podpora ZŠ

II/3.2               Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ

I/1.5                Chůva - personální podpora MŠ

I/2.4                Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi
                        v MŠ

I/3.3                Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s
                        rodiči dětí v MŠ