Základní škola Beňov je jednotřídní s pěti postupnými ročníky a jedním oddělením školní družiny. Ředitelkou školy je Mgr. Eva Vyhňáková s 37 letou pedagogickou praxí, učitelkou Mgr. Ivana Bělařová s pedagogickou praxí 24 let, funkci vychovatelky vykonává Ing. Bc. Marie Rašková, s osmiletou pedagogickou praxi.
Vyučování začíná v 8.00, není zavedeno zvonění, učitel si může přizpůsobit délku každé hodiny dle potřeb dětí. Po druhé hodině následuje půlhodinová přestávka na svačinu, mezi dalšími hodinami jsou  přestávky desetiminutové. Na oběd přecházejí děti v doprovodu pedagogů do nedaleké školní jídelny v mateřské škole. Potom se vracejí společně zpět do školy. Odpoledne probíhá práce v zájmových kroužcích a program ve školní družině.  Provoz školní družiny končí v 15 hodin.