Časový plán hodin

Časový plán vyučovacích hodin
pro školní rok 2017/2018:


1. hod. 8:00 - 8:45

2. hod. 9:00 - 9:45

3. hod. 10:15 - 11:00

4. hod. 11:05 - 11:50

5. hod. 12:00 - 12:45


6. hod. 12:45 - 13:30, polední přestávka


7. hod. 13:35 - 14:20


V Beňově 1. 9. 2017

Mgr. Eva Vyhňáková, ředitelka
školy