Školní jídelna

 

Název organizace:                Mateřská škola Líšná
Sídlo:                                     Líšná 73

IČ:                                         75029979

Právní forma:                        Příspěvková organizace

Zřizovatel:                             Obec Líšná

Ředitelka:                              Mgr. Petra Vejrostová

www:                                     www.skolkavcelka.cz

e-mail:                                  mslisna@seznam.cz , sk.jidelna.lisna@seznam.cz

 

Platba z účtu je možná. Pokud zvolíte tuto variantu, VŽDY po zaplacení napište do MŠ Lišná email s informací o zaplacení.

Evidenční číslo pro inkaso zůstává stejné. (Kdo má inkaso zavedené, nemusí nic měnit)

Obědy na srpnový provoz (27. 8. - 31.8.) zaplaťte již nyní!!!! Stačí jednorázový převod, uveďte jméno dítěte, MŠ Beňov, strava srpen.