EU - peníze školám

 

Digitální učební materiály (DUM)
byly vytvořeny v oblastech:

VY_32_ Inovace a zkvalitnění výuky
v oblasti ICT

Český jazyk             20 DUM
Přírodověda I.          20 DUM

Informatika               20 DUM

Vlastivěda                20 DUM

Přírodověda II.         23 DUM

Pracovní činnosti     20 DUM

 

DUM je možno na vyžádání poskytnout k nahlédnutí
u ředitelky školy nebo zaslat e-mailem.

E-mail školy: eva.vyhnakova@seznam.cz