Školní a mimoškolní aktivity

Škola nabízí v rámci školní družiny různé zájmové aktivity vedoucí ke smysluplnému trávení volného času. Zájmové kroužky jsou vedeny učitelkami. Děti mají možnost navštěvovat kroužek keramiky, výuku hry na zobcovou flétnu. V rámci rozvoje výchovně vzdělávacího procesu je cílem školy otevřít se rodičovské veřejnosti, přivést rodiče žáků k aktivní spolupráci (vedení kroužků), zviditelnit aktivity žáků, rozvíjet osobitý profil školy a dát žákům co nejširší prostor pro uplatnění jejich schopností a celé osobnosti. Škola založila své vlastní tradice, které každým rokem obnovuje. Jsou to akce jako výroba májek a pomlázek, velikonoční zvyky a obyčeje, výstavka keramiky, přednášky odborníků z řad občanů, Dětský den, sportovní  hry, návštěva jezdeckého oddílu, poznávání Prahy (žáci posledního ročníku), besídky  a  předvánoční vystoupení v kostele,  vánoční zvyky a obyčeje. Kromě těchto tradičních akcí se účastní žáci se svými učiteli několikrát ročně filmového a divadelního představení, koncertů, dopravní výchovy, výuky plavání a různých soutěží výtvarného charakteru. Výuky plavání se každoročně účastní všichni žáci školy, tento organizovaný plavecký výcvik zajišťuje, že většina žáků vycházejících z 5. ročníku zvládá základní plavecké styly. Každoročně je pořádán pobyt v přírodě v některé z lokalit našich hor, Beskyd, Jeseníků, Hostýnských vrchů. Pobyty jsou zaměřeny na zvýšení tělesné zdatnosti žáků, ekologickou výchovu, vztah k přírodě, pocit sounáležitosti mezi dětmi.