Historie školy

Na místě nynější budovy se vyučovalo asi padesát let ve škole z dubových trámů a kryté došky. V roce 1883 byla jednotřídní škola rozšířena na dvoutřídní. Budova svou velikostí přestala vyhovovat pro 130 žáků, kteří školu v té době  navštěvovali. Dne 30. června 1885 byl položen základní kámen stavby, která byla dokončena
a předána k užívání 17. října 1885. Dne 20. října 1885 začalo v nové podsklepené jednopatrové budově vyučování ve dvou učebnách, byl zde  kabinet a byt pro učitele. V roce 1907 byla škola rozšířena na školu trojtřídní, ve které probíhalo vyučování do roku 1983, kdy byla výuka ve zdejší škole zrušena, a proto děti začaly dojíždět do Základní školy v Horní Moštěnici. Po devíti letech byla znovuotevřena jednotřídní základní škola s 1. a 2. ročníkem, v roce 1995 byla rozšířena opět na základní školu 1. stupně s 1. – 5. ročníkem.
Během července a srpna 2001 proběhly stavební úpravy v budově školy. Bylo zrekonstruováno sociální zařízení včetně odpadů, rozvodů vody, elektřiny, položena nová dlažba, provedena oprava schodů a v celé budově provedeny nové nátěry a malby. Další velká rekonstrukce školy proběhla v roce 2012. Bylo zavedeno nové plynové topení, vyměněna okna a připravena projektová dokumentace na přístavbu mateřské školy.