Mateřská škola

Mateřská škola Beňov se nachází v centru obce. Její součástí je prostorná zahrada vybavená pískovištěm a průlezkami. Školku letos navštěvuje 25 dětí ve věku od 3 do 7 let. 
Školní vzdělávací program podporuje osvojení základních pravidel chování, podílí se na zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. 
Mezi výhody matěřské školy patří čisté ovzduší nezatížené automobilovou dopravou, spolupráce s místními spolky, dodržování tradic a kooperace s místní základní školou.