Organizace dne

 

 6:45 - 8:15          volné hry dětí, individuální práce s předškoláky, skupinové práce (výtvarné a pracovní chvilky)

  8:15 - 8:30         tělovýchovná chvilka

  8:30 - 9:00         dopolední svačina

  9:00 - 11:30       řízenné činnosti, pobyt venku

11:30 - 12:00       oběd

12:00 - 12:30       hygiena, převlékání do pyžama četba pohádky, zpěv písní

12:30 - 13:55       odpočinek dětí

13:55 - 14:30       hygiena, převlékání, odpolední svačina

14:30 - 16:00       volné hry dětí ve třídě či na zahradě Mš