O z n á m e n í


 

     Na základě §3 vyhlášky č.14/2005 Sb., v platném znění Vám oznamujeme,

že bude přerušen provoz mateřské školy v době od 11. 7. 2022 do 19. 8. 2022.

Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem Základní školy a Mateřské
školy Beňov.

Pravidelný provoz mateřské školy bude opět zahájen dne 22. 8. 2022 v obvyklém režimu.


                                                                              
Mgr. Eva Vyhńáková, ředitelka školy


 

V Beňově  10. března 2022