Zápis do základní školy školní rok 2021/2022

15.01.2021 12:05

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do ZŠ a MŠ Beňov pro školní rok 2021/2022 se uskuteční ve čtvrtek 8. dubna 2021 v době od 14 do 16 hodin.