Zápis do základní školy školní rok 2021/2022

15.01.2021 12:05

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápis do ZŠ a MŠ Beňov pro školní rok 2021/2022 se uskuteční od 8. dubna do 20. dubna 2021 on- line formou.rodiče si stáhnou formuláře z webových stránek školy, vyplní je a doporučeným způsobem dodají ředitelce školy.

Průběh zápisu.docx (16446)

ŽÁDOST O PŘIJETÍ ZŠ.docx (25172)

Dotaznik pro rodiče žáka 1. ročniku.docx (20677)