Pozvánka

20.04.2018 08:59

 

 

 

POZVÁNKA

 

Srdečně zveme všechny rodiče předškolních dětí na setkání s paní

Mgr. Hanou Otevřelovou

 

 

na téma

Zralost dítěte pro vstup do 1. třídy

 

Místo konání: MŠ Beňov, Beňov 30

Datum: 22. 05. 2018

Čas: 16:00 – 19:00

 

 

Název projektu: Šablony pro ZŠ a MŠ Beňov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005755

I/3.3 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ