Organizace prvního školního dne

30.08.2017 12:51    

Slavnostní zahájení školního roku proběhne v
pondělí 4. září od 9:00 hodin budově školy.
 Po ukončení půjdou
žáci domů, výuka začne 5. září od 8:00 do 12:00.  V dalších dnech již bude výuka
probíhat podle rozvrhu.

Žáci 1. třídy zůstanou po ukončení slavnostního
zahájení se svými rodiči ve třídě, kde budou rodičům sděleny další organizační
informace.