Volná místa v mateřské škole

25.02.2019 00:00

Základní škola a Mateřská škola Beňov, okres Přerov, příspěvková organizace, Beňov 73,
750 02 Přerov

 

Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2019 - 2020 nebude naplněna kapacita MŠ, nabízíme volná místa

i pro děti z okolních obcí a měst.

již pro děti od 2 let

Možnost pravidelné i individuální docházky!

Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Beňov, okres Přerov

Beňov 73, 750 02 Přerov

Tel:773 001 759, 773 001 758


Charakteristika mateřské školy

Naše školka je jednotřídní zařízení, které se nachází v obci Beňov, v klidné lokalitě. V blízkém prostředí
školky se nachází zahrada, les, louky a hřiště. To umožňuje učitelkám využívat pobyt venku k přenesení některých aktivit dětí do přírodního prostředí, a tím podporovat jejich vztah k přírodě a k jeho součástem.
MŠ je věkově smíšená (2 - 7 let), s celodenním provozem od 6.45 - 16.00 hodin, kapacitu má 25 dětí. Dovoz i odvoz dětí zajištěn


Nabízíme:

Logopedickou prevenci u dětí předškolního věku

Možnost individuální integrace dítěte  - autista, Downův syndrom, zrakové a sluchové postižení - za pomoci asistenta pedagoga

Kroužek anglického jazyka

Kroužek keramiky

Hru na zobcovou flétnu


Zápis do MŠ se uskuteční ve čtvrtek dne 3. května 2018 od 14 hodin, individuálně po domluvě s ředitelkou školy.


Tel:773 001 758