Volná místa pro žáky v základní škole

25.02.2019 00:00

Základní škola a Mateřská škola Beňov, okres Přerov, příspěvková organizace, Beňov 73,

750 02 Přerov


Vzhledem k tomu, že ve školním roce 2019 - 2020 nebude naplněna kapacita ZŠ,

nabízíme volnou kapacitu doplnění I. stupně základní školy i pro děti z okolních obcí

a měst.


Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Beňov, okres Přerov

Beňov 73, 750 02 Přerov

Tel: 773 001 758


Nabízíme:


Individuální přístup - ve třídě je maximálně 10 žáků.

Důraz na matematickou gramotnost, český jazyk a cizí jazyk.

Příjemné, rodinné prostředí, důraz na výchovnou část vzdělávacího procesu (slušné chování a vystupování).


Možnost individuální integrace dítěte  - autista, Downův syndrom, zrakové a
sluchové postižení - za pomoci asistenta pedagoga

Kroužek keramiky

Hru na zobcovou flétnu

Klub zábavné logiky a deskových her


Jsme zapojeni do projektů

-  Ovoce do škol

-  Mléko do škol

-  Šablony pro ZŠ a MŠ


ZŠ je s celodenním provozem od 6.45 - 16.00 hodin,
kapacitu má 75 dětí. Dovoz i odvoz dětí zajištěn.


Zápis do 1. ročníku ZŠ se bude konat 18. dubna 2019 od 14. hodin, individuálně po domluvě s ředitelkou školy.


Tel: 773 001 758